Van giũ bụi XQG-Z-76S


Van giũ bụi XQG-Z-76S loại khớp nối ren dùng trong hệ thống thu hồi bụi. Điện áp 220V và 24V

Van giũ bụi XQG-Z-76S

Van giũ bụi XQG-Z-76S - Hình Ảnh